10. Nov, 2017

Text

 
John Cleese Despises Christianity.- Antitheist atheist An…
youtube.com